Structre Deck : The Blue-Eyes Dragon’s Thundering

➡️ Sản Phẩm bao gồm :
40 lá Commons
3 lá Super Rares
2 lá Ultra Rares
1 Sách Hướng Dẫn
1 Bàn Đấu

 

Rồng Trắng Mắt Xanh! Tấn Công !
Ánh Sáng Hủy Diệt !
Một bộ bài với niềm kiêu hãnh của Kaiba Seto.
➡️ Nếu bạn là fan của chàng công tử nhà giàu này, Bộ Bài xếp sẵn Blue-Eyes là một lựa chọn để bạn tận hưởng cảm giác tối thượng khi điều khiển những chú rồng để nghiền nát đối thủ !
➡️ 41 lá bài trong sản phẩm này sẽ giúp bạn nhập vai trở thành Kaiba. Hừm, ai chả thích điều khiển Rồng Trắng mắt Xanh cơ chứ ?
Một số lá bài đáng chú ý trong Bộ bài xếp sẵn ( Structure Deck ) này :

➡️ Rất rất nhiều lá bài nổi tiếng trong thời đại ngày nay như “Terraforming “,”Level Eater”, “One for One”, “Monster Reborn”, … và quái thú Synchro “Azure-Eyes Silver Dragon “ cũng đều sẽ có mặt tại sản phẩm lần này !

 

Mã Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Hàn Độ hiếm Thể loại
SD25-KR001 Blue-Eyes White Dragon 푸른 눈의 백룡 Ultra Rare Normal Monster
SD25-KR002 Rabidragon 라비 드래곤 Common Normal Monster
SD25-KR003 Alexandrite Dragon 알렉산드라이트 드래곤 Common Normal Monster
SD25-KR004 Flamvell Guard 가드 오브 플레임벨 Common Normal Tuner monster
SD25-KR005 Maiden with Eyes of Blue 파란 눈의 소녀 Super Rare Effect Tuner monster
SD25-KR006 Rider of the Storm Winds 폭풍룡의 변방지기 Rare Effect Tuner monster
SD25-KR007 Darkstorm Dragon 다크스톰 드래곤 Common Gemini monster
SD25-KR008 Genesis Dragon 창세룡 Common Effect Monster
SD25-KR009 Mirage Dragon 미라지 드래곤 Common Effect Monster
SD25-KR010 Divine Dragon Apocralyph 신룡 아포칼립스 Common Effect Monster
SD25-KR011 Hardened Armed Dragon 하드암 드래곤 Common Effect Monster
SD25-KR012 The White Stone of Legend 전설의 백석 Common Effect Tuner monster
SD25-KR013 Kaibaman 정의의 아군 카이바맨 Common Effect Monster
SD25-KR014 Herald of Creation 창세의 예언자 Common Effect Monster
SD25-KR015 Kaiser Sea Horse 카이저 씨호스 Common Effect Monster
SD25-KR016 Honest 어니스트 Common Effect Monster
SD25-KR017 Shining Angel 샤이닝 엔젤 Common Effect Monster
SD25-KR018 Maxx “C” 증식의 G Common Effect Monster
SD25-KR019 Level Eater 레벨 스틸러 Common Effect Monster
SD25-KR020 Dragon Shrine 용의 영묘 Super Rare Normal Spell Card
SD25-KR021 Silver’s Cry 은룡의 굉포 Rare Quick-Play Spell Card
SD25-KR022 Burst Stream of Destruction 멸망의 폭렬질풍탄 Common Normal Spell Card
SD25-KR023 Dragon Ravine 용의 계곡 Common Field Spell Card
SD25-KR024 Terraforming 테라포밍 Common Normal Spell Card
SD25-KR025 A Wingbeat of Giant Dragon 거룡의 도약 Common Normal Spell Card
SD25-KR026 Trade-In 트레이드 인 Common Normal Spell Card
SD25-KR027 Cards of Consonance 조화의 패 Common Normal Spell Card
SD25-KR028 White Elephant’s Gift 말뼈의 대가 Common Normal Spell Card
SD25-KR029 Symbols of Duty 전선부활의 제물 Common Equip Spell Card
SD25-KR030 One for One 원 포 원 Common Normal Spell Card
SD25-KR031 Monster Reborn 죽은 자의 소생 Common Normal Spell Card
SD25-KR032 Soul Exchange 크로스 소울 Common Normal Spell Card
SD25-KR033 Enemy Controller 에너미 컨트롤러 Common Quick-Play Spell Card
SD25-KR034 Castle of Dragon Souls 용혼의 성 Rare Continuous Trap Card
SD25-KR035 Fiendish Chain 데먼즈 체인 Common Continuous Trap Card
SD25-KR036 Kunai with Chain 쇠사슬 부메랑 Common Normal Trap Card
SD25-KR037 Damage Condenser 데미지 콘덴서 Common Normal Trap Card
SD25-KR038 Call of the Haunted 리 빙 데드가 부르는 소리 Common Continuous Trap Card
SD25-KR039 Champion’s Vigilance 왕자의 간파 Common Counter Trap Card
SD25-KR040 Azure-Eyes Silver Dragon 하늘빛 눈의 은룡 Ultra Rare Effect Synchro Monster

Bài Viết Liên Quan