[Yugioh!] [DP19] Ancient Gear Fusion

Một lá bài ma pháp dung hợp cho tộc bài Ancient Gear đã được tiết lộ !

 

Chính là Polymerization, phiên bản Cơ Khí Cổ Đại

Ancient Gear Fusion :

Normal Spell Card
(1) Fusion Summon 1 “Ancient Gear” Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or your side of the field as Fusion Materials. If you are using an “Ancient Gear Golem(s)” or “Ancient Gear Golem – Ultimate Pound(s)” you control as Fusion Material, you can also use monsters in your Deck as Fusion Material.

.

Dịch : Dung hợp 1 quái vật ” Ancient Gear ” từ Extra Deck bằng cách sử dụng nguyên liệu từ tay hoặc trên sân. Nếu sử dụng nguyên liệu là ” Ancient Gear Golem ” hay ” Ancient Gear Golem – Ultimate Pound ” bạn đang điều khiển, bạn có thể dùng những nguyên liệu còn lại từ trong bộ bài

Bài Viết Liên Quan