[Yugioh!] [DP19] Armed Dragon Catapult Cannon

Lên được thắng luôn ???

Armed Dragon Catapult Cannon

Level 10 LIGHT Machine-Type Fusion Effect Monster
3500 ATK
3000 DEF
Cards Used: “VWXYZ-Dragon Catapult Cannon” + “Armed Dragon LV7”
Cannot be Special Summoned unless you have Special Summoned all the above cards during this Duel.
Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control and/or from your Graveyard. (You do not use “Polymerization”.)
(1) Your opponent’s cards and effects that have the same name as any banished card cannot be activated.
(2) Once per turn, during your opponent’s turn (Quick Effect): You can banish 1 card from your Main Deck or Extra Deck; banish all cards from your opponent’s field and Graveyard.

Dịch :

Nguyên liệu dung hợp :  “VWXYZ-Dragon Catapult Cannon” + “Armed Dragon LV7”

 

Lên được 1 trong 2 em này đã đủ vất vả rồi …

Dịch từng effect :

Cannot be Special Summoned unless you have Special Summoned all the above cards during this Duel.

Quái thú này không thể được triệu hồi nếu như trận này bạn chưa triệu hồi được 2 quái thú nguyên liệu kia ( mệt :v )

Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control and/or from your Graveyard. (You do not use “Polymerization”.)

Lần triệu hồi đầu tiên bắt buộc bạn phải banish ( trục xuất ) 2 nguyên liệu dung hợp bạn điều khiển hoặc trong mộ ( không dùng lá Polymerization )

(1) Your opponent’s cards and effects that have the same name as any banished card cannot be activated.

Những lá bài của đối thủ cùng tên với những lá bài nằm trong khu vực bị trục xuất ( banish zone ) sẽ không thể được sử dụng

(2) Once per turn, during your opponent’s turn (Quick Effect): You can banish 1 card from your Main Deck or Extra Deck; banish all cards from your opponent’s field and Graveyard.

Một lần một lượt, trong lượt của đối phương ( bất kì lúc nào ) : bạn có thể trục xuất 1 lá bài từ Bộ bài ( Main Deck ) hoặc Extra Deck của mình: Trục xuất tất cả các lá bài trên tay hoặc trong mộ đối phương ( WOW !!! )

.

Jun Manjoume sẽ rất tự hào :))

             Ta đã trở lại !

Bài Viết Liên Quan