[Yugioh!] Odd-Eyes Revolution Dragon

Một quái thú Odd-Eyes mới được tiết lộ trên Twitter của Saikyo Duelist


Pendulum Scale lên tới 12 ??? 

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Có bản dịch chi tiết ở phần dưới nha 😀

 

 

 

 

 

Odd-Eyes Revolution Dragon :
Level 12 DARK Dragon {Special Summon} Pendulum Effect Monster
ATK ?
DEF ?
Pendulum Scale: 12

Pendulum Effect:

(1) You cannot Pendulum Summon monsters, except Dragon monsters. This effect cannot be negated.
(2) You can target 1 Dragon Fusion, Synchro, or Xyz Monster in your GY; destroy this card, and if you do, Special Summon that monster.
Monster Effect:
Must either be Pendulum Summoned from your hand, or Special Summoned (from your hand) by Tributing 3 Dragon monsters (1 Fusion, 1 Synchro, 1 Xyz).
(1) You can discard this card, then pay 500 LP; add 1 Level 8 or lower Dragon Pendulum Monster from your Deck to your hand.
(2) This card gains ATK and DEF equal to half your opponent’s LP.
(3) Once per turn: You can pay half your LP; shuffle into the Deck(s) all cards on the field(s) and in the GY(s), other than this card.

Dịch :

Effect cực kì dài . Bắt đầu nào.

Effect khi ở ô Pendulum :

(1) You cannot Pendulum Summon monsters, except Dragon monsters. This effect cannot be negated.

Bạn không thể triệu hồi pendulum ngoại trừ quái hệ rồng. ( Dragon )

(2) You can target 1 Dragon Fusion, Synchro, or Xyz Monster in your GY; destroy this card, and if you do, Special Summon that monster.

Bạn có thể chọn 1 quái thú Fusion, Synchro hoặc XYZ hệ rồng ở dưới mộ, phá hủy lá bài này, sau đó Triệu hồi đặc biệt quái thú được chọn trước đó ( tuyệt vời )

Effect khi ở dạng Monster :

Must either be Pendulum Summoned from your hand, or Special Summoned (from your hand) by Tributing 3 Dragon monsters (1 Fusion, 1 Synchro, 1 Xyz).

Muốn triệu hồi được lá bài này, bắt buộc bạn phải triệu hồi Pendulum từ tay ( level 12, làm sao để pendulum ? =)) ), HOẶC Triệu hồi đặc biệt ( trên tay ) bằng cách hiến tế ( tribute ) 3 quái thú hệ rồng trên sân ( 1 Fusion, 1 Synchro, 1 Xyz )

(1) You can discard this card, then pay 500 LP; add 1 Level 8 or lower Dragon Pendulum Monster from your Deck to your hand.

Bạn có thể discard ( vứt từ trên tay xuống mộ ) lá bài này, sau đó hi sinh 500 điểm gốc; lấy 1 quái thú Pendulum hệ Rồng ( Dragon ) level 8 trở xuống trong bộ bài lên tay ( quá tuyệt :3 )

(2) This card gains ATK and DEF equal to half your opponent’s LP.

Sức tấn côngphòng thủ của lá bài này được cộng thêm bằng với một nửa điểm gốc đối phương

(3) Once per turn: You can pay half your LP; shuffle into the Deck(s) all cards on the field(s) and in the GY(s), other than this card.

Một lần một lượt, bạn có thể hi sinh một nửa điểm gốc của mình; Trả về tất cả các lá bài trên sân và trong mộ 2 người chơi ( ngoại trừ lá bài này ) 

Bài Viết Liên Quan